Резолюція Учасників Форуму «Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють життя українських громад»

Під час Форуму «Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють життя українських громад», що відбувся 18 – 19 жовтня в місті Луцьк, близько ста представників громадських організацій та ініціативних груп з 19 областей України, працюючи паралельно в трох робочих групах,  шукали відповідь на питання: “Що можуть і що повинні неурядові організації робити для добробуту країни та своїх громад? 

Результатом такої роботи стало напрацювання бачення причин недостатньої співпраці громадськості та влади на місцевому рівні, виокремлення сфер компетенції громадських організацій та пропозиції щодо запровадження механізмів сталої міжсекторної співпраці.  

Так, учасники  Форуму засвідчили цілковиту  підтримку реформи децентралізації, що зараз відбувається в Україні. Реформа дала можливість громадам самостійно  формувати місцеві політики в різних галузях. Це у свою чергу відкрило нові можливості для формування партнерства між органами місцевого самоврядування та громадянським суспільством на рівні об’єднаних  територіальних громад.

В ході 2-х денного обговорення, учасники форуму відзначили, що сталій співпраці громадських організацій та органів місцевого самоврядування практично у всіх громадах України заважають: процедурні обмеження, неефективна комунікація, стереотипне сприйняття, низька компетентність, як окремих представників органів влади, так і громадських активістів,  перевага особистих інтересів над суспільними. 

Водночас семе місцеві громадські організації та волонтерські ініціативи, що діють безпосередньо в громадах, спираються на підтримку місцевих жителів, мають знання та досвід у важливих для громадян сферах життєдіяльності, можуть значно посилити зростання громад України. Зростання людського капіталу громад, екологічна безпека, соціальна згуртованість, соціальний супровід та підтримка вразливих груп, розвиток культури, залучення інвестицій, розвиток туристичного потенціалу, та інші послуги, які вже сьогодні можуть надавати громадські організації місцевим жителям на замовлення органів місцевого самоврядування. 

Варто відзначити, що вже зараз частина громадських організацій, що працюють безпосередньо в громадах є важливою стороною міжсекторного партнерства для розвитку громад. Разом з міжнародними фондами, органами місцевого самоврядування та представниками місцевого бізнесу започатковують інноваційні проекти та дбають про інтереси громадян.   

Переконані, що у всіх територіальних громадах України, громадські організаії повинні  стати невідємною частиною таких міжсекторних партнерств, як рівноправний партнер, який дбатиме про врахування потреб місцевих жителів. Відтак, закликаємо органи місцево самоврядування створити передумови формування таких партнерств прийняттям відповідних нормативних актів. 

В  такому партнерстві громадські організації готові брати на себе відповідальність (співвідповідальність)  за розвиток таких сфер як:

 • проведення акцій та ініціатив в громаді, що сприятимуть соціальній згуртованості; 
 • надання  соціальних послуг/здійснення  соціального супроводу вразливих груп населення;
 • залучення  громадян до активної участі в житті громади через участь в заходах; 
 • розроблення  програм місцевого розвитку та залучення ресурсів;
 • просування громади назовні (брендинг);
 • здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність з важливих тем  всередині громади;
 • здійснювати дослідження потреб та думок громади;
 • посилювати інституційну спроможність організацій та установ громади;
 • провадити мережування та обмін досвідом за участі інших громад; 

Зробити співпрацю громадських організацій  та органів місцевого самоврядування сталою та результативною можливо через принцип субсидіарності –   всі проблеми, які можуть ефективно вирішуватися на місцях, повинні перебувати в компетенції організацій та установ, які найбільш близькі до населення. Цей принцип вже більше як 100 років ефективно функціонує в країнах Західної Європи, а в останні 20 років активно втілюється  в країнах Центральної та Східної Європи. 

 Серед практичних механізмів сталої співпраці між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування учасники форму виділяють наступні:

 • включення  напрямку співпраці з громадськістю в стратегії розвитку  громад на основі спільних цінностей;  
 • запровадження конкурсів проектів для громадських організацій на виконання певних важливих для громади завдань/соціальне замовлення;
 • впровадження бюджетів участі в громадах,
 • розробка проектів та програм спрямованих на розвиток громадянського суспільства на місцевому рівні, 
 • створення/реформування  консультативно – дорадчих органів з реальними повноваженнями та відповідальністю.

Громадські організації,  маючи значний потенціал і досвід роботи в різних сферах,  сьогодні прагнуть рівноправного партнерства з органами влади та готові не лише здійснювати консультативну діяльність, але й брати реальну відповідальність за розвиток певних напрямів та сфер життєдіяльності громади. 

18 – 19 жовтня 2019 року, м.Луцьк 

Фото “Громадський простір”