Майстерня міжсекторної співпраці як інструмент реалізації локальних ініціатив

Проектом передбачалося ознайомлення представників місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємницьких структур з базовими принципами міжсекторного партнерства та суспільного діалогу в територіальній громаді; налагодження партнерства та ефективної комунікації серед усіх зацікавлених сторін для реалізації локальних громадських ініціатив; впровадження демократичних основ врядування на місцевому рівні.

Що стало причиною ініціативи, як виникла ідея її реалізації.
В Україні за останні кілька десятків років утворилися цілі місцевості, які, зберігши свій сільський характер, втратили, однак, основні функції – сільськогосподарські, також через призму адміністративно-територіальної реформи та децентралізації ресурсів і повноважень постає необхідність вибору тих стратегії та форм співробітництва, які будуть найефективнішими для підтримки українських сільських місцевостей, на що повинні звернути увагу ті, хто приймає основні рішення, і яка роль самих громад у даному процесі.

Міжнародний досвід підказує, що саме міжсекторна співпраця влади, громади та бізнесу може мати вирішальний вплив на розвиток територій та громад. Адже в будь-якому суспільстві діють три самостійні й цілком відмінні один від одного сектори: влада, яка представлена в повсякденному житті інстанціями різного рівня, бізнес, що створений підприємницькими суб’єктами, та власне громада. Недостатньо, щоб ці три сектори просто існували поруч. У кожного з них своя специфіка, окрема роль і місце у суспільстві. Тому абсолютно необхідною є їхня тісна взаємодія, яка дає взаємно підсилений ефект і позитивний результат.
В Україні міжсекторна співпраця є новим процесом і досить непросто втілюється у життя. Нерідко усі намагання налагодити діалог на рівних між владою, бізнесом і громадою наражаються на невидимі бар’єри нерозуміння, або ж просто її ігнорування.

Бізнес має ресурси і потенціал, що можуть позитивно впливати на різні групи зацікавлених сторін. Однак попри це бізнес не завжди налаштований на потреби суспільства. Компанії, які бажають бути більш соціально відповідальними, не завжди мають необхідні знання і навички для впровадження програм розвитку.

З іншого боку, громадські організації повинні відігравати важливу роль у розвитку як на національному, так і на місцевому рівні, проте вони не завжди мають ресурси, в тому числі фінансові, для ефективного виконання своїх проектів. Тому партнерство між владою, громадою і бізнесом є важливим етапом у пошуку шляхів вирішення спільних проблем.
Саме на підтримку й розвиток взаємодії місцевих органів влади, підприємницьких суб’єктів та громади на місцях націлений даний проект.

За який час було реалізовано ініціативу
Вересень 2015 – лютий 2016

Детальний опис ініціативи – що конкретно було зроблено в рамках реалізації ініціативи (які заходи були реалізовані, як залучались місцеві жителі, молодь, спонсори…)
Для виконання завдань та досягнення цілей проекту було сформувано групу експертів з питань міжсекторного співробітництва та місцевого економічного розвитку у кількості 6 осіб для проведення Майстерні міжсекторної співпраці в територіальних громадах Немирова, Шкла та Івано-Франкове Яворівського району Львівської області. Дані територіальні громади представляють різні частини Яворівського району (північно-західну, центральну та східну), що дозволило отримати репрезентативну характеристику району в цілому.

Навколо цих громад зараз відбувається формування нових адміністративно-територіальних утворень і інструменти міжсекторної співпраці матимуть велике значення для їх подальшого розвитку. Для вибору ефективних механізмів взаємодії влади, громади та бізнесу було підготувлено та проведено круглий стіл «Налагодження співпраці влади, громадськості та бізнесу для забезпечення сталого розвитку українського села» у Новояворівську за участю 15 експертів, на якому обговорили шляхи співробітництва та запропоновані навчально-методичні матеріали для учасників проекту.

Для підвищення знань про міжсекторну співпрацю в Немирові, Шклі та Івано-Франкове було проведено одноденний семінар «Практичні засади взаємодії влади, громадськості та бізнесу як основи для розвитку сільських територій», на якому 60 представників влади, громади та бізнесу отримали інформацію про практичні інструменти міжсекторного партнерства та навчилися ідентифікувати та реалізувавати локальні ініціативи з вирішення найбільш гострих проблем території. Команда проекту залучила досвідчених наставників (коучерів) для супроводу локальної ініціативи та для сприяння у вирішенні цих проблем.

Для популяризації результатів проекту та шляхів реалізації локальних ініціатив було проведено конференцію «Ефективна співпраця влади, громади та бізнесу як стійка модель розвитку громадянського суспільства» у Яворові, на якій було ознайомлено представників місцевих громад, влади, бізнесу та ЗМІ з можливостями міжсекторної співпраці.

Підготовлено до друку та поширено посібник за результатами проекту з кращими практиками міжсекторного співробітництва та рекомендаціями щодо механізмів його ефективного впровадження «Ефективна співпраця влади, громади та бізнесу як стійка модель розвитку громадянського суспільства». Матеріали та рекомендації були надруковані у місцевих ЗМІ.

Результати проекту знайшли відображення в місцевих програмах розвитку та в Регіональній програмі сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області, Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області, що підтверджується відповідним листом від Львівської обласної державної адміністрації.

Які результати Ваша ініціатива принесла громаді?
Результатом даної ініціативи є налагодження партнерства між владою, громадою і бізнесом та створення умов для порозуміння в територіальній громаді для вирішення місцевих проблем в умовах децентралізації і окреслення нових меж громад; виявлення та мобілізація внутрішніх ресурсів громад на засадах суспільного діалогу як основи для забезпечення сталого розвитку.

Також локальні громадські організації підвищили свою інституційну спроможність, отримали нові знання, інструменти та навики, що сприяло народженню та реалізації місцевих ініціатив, розвитку місцевої демократії та залученню активних громадян до процесу прийняття рішень.
Одним з результатів проекту стало те, що Агенція стала неформальним майданчиком (платформою) комунікації, обміну досвідом, напрацювання спільних ідей та пошуку їх реалізації у Яворівському районі для усіх зацікавлених сторін.

Що на Вашу думку дала ініціатива тим, хто її втілював в життя?
Насамперед можливість познайомитися з активними людьми та поділитися з ними своїм досвідом та знаннями і допомогти відчути впевненість у своїх силах та готовність брати відповідальність за розвиток своєї громади та території. Також важливим було те, що налагодився комунікаційний зв’язок між владою, громадою та бізнесом, що сприяє сталому розвитку громади та території.

Чи мала Ваша ініціатива своє продовження та які зміни вона принесла?
Агенцією й надалі впроваджуватиметься програма налагодження міжсекторної співпраці для реалізації локальних ініціатив та залучення активних мешканців до процесу прийняття рішень на рівні місцевого самоврядування, що, як показує міжнародний досвід та результати проекту «Майстерня між секторної співпраці як інструмент реалізації локальних ініціатив», сприятиме сталому розвитку громад та територій.

Агенцією та експертами було напрацьовано ряд пропозицій для налагодження ефективної співпраці влади, громади та бізнесу, що є надзвичайно важливо та актуально під час суспільних змін в державі.
Також ініціативи, заходи, що були реалізовані та заплановані показують, що дана ініціатива є дуже актуальною та потрібною для громад.

Ваші поради тим, хто хоче втілювати ініціативи у своїх громадах
Працювати, брати на себе відповідальність та вірити у позитивні зміни.

Чи може Ваша організація (ініціативна група) виступити консультантом або експертом, якщо до вас звернеться інша організація за досвідом, який ви отримали при реалізації цієї ініціативи?
Так.

****************************************************************************************************
Довідкова інформація про ініціативу:

Номінація, в якій бере участь ініціатива:
Краща ініціатива у сфері місцевого розвитку

Назва організації (ініціативної групи), автора ініціативи:
Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини

Контактні дані організації:
Микита Орест Тарасович
096-175-5336 [email protected]
Куропась Ірина Степанівна
067-987-5557 [email protected]

Назва успішної ініціативи:
Майстерня міжсекторної співпраці як інструмент реалізації локальних ініціатив