Конкурс грантів на захист прав людини і вразливих верств населення в Україні

Цей конкурс адмініструється проєктом «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» та проєктом «Права людини в Україні», які є частиною Програми демократичного врядування ПРООН. Дедлайн – 8 квітня 2020 року.

ПРООН запрошує організації громадянського суспільства до участі у конкурсі «Реагування громадянського суспільства на потреби жінок і чоловіків, особливо тих, які проживають у важкодоступних місцевостях та відносяться до вразливих верств населення, під час спалаху епідемії Сovid-19 в Україні» та долучитись до просування і вжиття заходів реагування на епідемію COVID-19, з метою як обмеження поширення вірусу COVID-19, так і пом’якшення потенційно руйнівного впливу, який він може мати на вразливі верстви населення.

ЦІЛІ КОНКУРСУ:

Надати підтримку діяльності організацій громадянського суспільства, яка спрямована на захист прав людини і вразливих верств населення в Україні у кризовій ситуації національного масштабу, спричиненій спалахом епідемії COVID-19, забезпечуючи при цьому подальший поступ у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема, шляхом:

· Пропонування ефективних методів координації ініціатив громадянського суспільства і волонтерів щодо реагування на виклики соціального характеру і виклики, пов’язані з захистом прав людини, що виникли через спалах епідемії COVID-19, на регіональному рівні в Україні;

· Забезпечення захисту і відновлення порушених прав людини у зв’язку зі спалахом епідемії COVID-19, приділяючи при цьому особливу увагу вразливим верствам населення;

· Проведення роз’яснювально-інформаційної роботи, використовуючи актуальну і перевірену інформацію і рекомендації щодо виявлення і запобігання зараженню вірусом COVID-19, серед населення, яке проживає у важкодоступних місцевостях, у тому

числі протидія стигматизації і дискримінації, пов’язаних з поширенням вірусу, а також надання підтримки вразливим верствам населення;

· Посилення спроможності органів влади та місцевого самоврядування реагувати на кризу за допомогою створення ефективної системи у ситуаціях, які спричинені спалахом епідемії COVID-19;

· Розробка і впровадження ефективних технологічних рішень з метою реагування на виклики соціального характеру і виклики, пов’язані з захистом прав людини, що виникли через спалах епідемії COVID-19.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

Некомерційні організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (включаючи громадські організації та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні. Конкурс не надає гранти організаціям, політичним партіям, органам державної влади, місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам та підприємцям.

Організації, які можуть брати участь в конкурсі:

ПРООН приймає пропозиції від ОГС, які планують реалізовувати проєкти у всіх регіонах України, окрім Донецької, Запорізької та Луганської областей. Організації, зацікавлені у впровадженні проєктів у вищезгаданих регіонах, заохочуються подавати проєкти на конкурс, оголошений Програмою ООН з відновлення та розбудови миру.

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО (Додаток 5).

ЕТАПИ КОНКУРСУ:

I – Підготовка концепцій проєктних пропозицій за наступною структурою:

  • мета, основні цілі та завдання,
  • попередній перелік заходів для досягнення цілей,
  • очікувані результати,
  • партнери,
  • термін реалізації,
  • орієнтовний загальний бюджет без деталізації.

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 2 сторінок А4.

Кінцевий термін подачі концепцій – 1 квітня 2020 р.

Результати розгляду концепцій будуть повідомлені до 3 квітня 2020 р.

II – Подання проєктних пропозицій.

За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій обраним організаціям буде запропоновано подати повні проєктні пропозиції. Кінцевий термін подачі повних проєктних пропозицій – 8 квітня 2020 р.

Переможці будуть визначені за результатами оцінки проєктних пропозицій оцінковим комітетом. ПРООН укладе грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування за результатами розгляду проєктних пропозицій.

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ:

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не має перевищувати – 125 000 грн.

Максимальний термін реалізації проєкту – 6 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проєкту тощо).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ

Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: [email protected]. У темі листа вказати назву конкурсу «Реагування громадянського суспільства на потреби жінок і чоловіків, особливо тих, які проживають у важкодоступних місцевостях та відносяться до вразливих верств населення, піл час спалазу епідемії COVID-19 в Україні»

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Оксана Косенко, спеціалістка із розвитку громадянського суспільства проєкту ПРООН «Громадянське суспільства задля розвитку демократії та прав людини в Україні» [email protected]

Більше інформації в документах за посиланням