Підготовка фахівців до навчання STREAM-предметів в інклюзивних шкільних групах: інноваційний підхід

Оксана Гнатюк є мамою дитини з особливими освітніми потребами, викладачем університету, головою ГО. Вирішили перевірити, чи зможуть діти з особливими освітніми потребами отримувати якісні освітні послуги за інклюзивною освітою та можливість здійснення кращій соціалізації. Тому зробили опитування педагогічних працівників на рівень володіння спеціальних методик роботи та навчання з такою категорією дітей. А також, участь в організації першого фестивалю психологічних тренінгів в УДПУ імені Павла Тичини.

Відповідно до закону «Про освіту» в статті 3«Право на освіту» вказується, що в Україні повинні створюватися рівні умови доступу до освіти кожному громадянину, зокрема особам з особливими освітніми потребами. Нині ведеться інтенсивна підготовка помічників вчителя, але на жаль, дуже мала увага приділяється, тому як вчитель-предметник має розробляти індивідуальний план навчання дитині з особливими потребами враховуючи її фізичні і психічні можливості та спільна взаємодія вчителя, асистента вчителя, психолога, батьків. А також по завершенню проходження педагогічних практик в закладах освіти та літніх оздоровчих таборах студенти нашого Вузу повідомили, що у них виникали труднощі при роботі з дітьми шкільних інклюзивних груп.

Нами було зроблено моніторинг освітніх програм підготовки майбутніх фахівців педагогічної сфери та опитування серед вчителів STREAM-предметів в закладах освіти. На основі результатів опитування зроблені висновки, що впровадження і застосування інтегрованого навчання в Україні, а також психолого-педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями, наразі є надзвичайно важливим питанням в освітній галузі. Належний рівень інклюзивного навчання STREAM-предметам можливий лише за умови спеціально розроблених інноваційних методик навчання, спеціальної підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

Проект «Підготовка фахівців до навчанняSTREAM-предметів в інклюзивних шкільних групах: інноваційний підхід» націлений на впровадження інноваційної роботи в інклюзивних групах закладів освіти відповідно до «Концепції Нової української школи» та закону «Про освіту», згідно яких повинні створюватися умови для здобуття освіти особам із особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальної траєкторії навчання на засадах соціальної рівності та згуртованості.

У зв’язку з недостатньої розробленістю таких методик, в рамках проекту ми прагнемо розробити ряд семінарів-тренінгів й під час їх проведення ознайомити педагогічних працівників та студентів з інноваційними методичними підходами до організації і проведення навчальної та позаурочної роботи з STREAM-предметів на засадах інтегративного підходу, в основу яких покладено індивідуальний підхід до кожної дитини, зокрема й особливих дітей.

В рамках проекту було проведено семінари-тренінги для студентів факультетів фізики, математики та інформатики, початкової освіти, соціальної та психологічної освіти, дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та вчителів Уманського, Христинівського, Маньківського  регіонів на тему: «Основні стратегії взаємодії з дитиною з особливими потребами» (приблизна кількість осіб, які братимуть участь або скористаються його наслідками – 180 учасників) та семінар-тренінг «Основні стратегії взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами в рамках підготовки фахівців до роботи в закладах освіти: навчання STREAM-предметів в інклюзивних шкільних групах: інноваційний підхід» (приблизна кількість учасників – 70 осіб).

Детальніше ознайомитися з реалізацією проекту можна з відео: тут і тут

Які результати Ваша ініціатива принесла громаді? Проектом було охоплено 250 учасників, які змогли практично отримати знання про дітей з особливими освітніми потребами від практиків. Ознайомилися з методиками реалізації освітнього процесу з STREAM-предметів.
Що на Вашу думку дала ініціатива тим, хто її втілював в життя? По проведенню таких семінарів, стали запрошувати Оксану Гнатюк та Тетяну Поліщук на проведення таких семінарів на базах закладів освіти, а також навчатися самим у сфері впровадження інклюзивної освіти.
Чи мала Ваша ініціатива своє продовження та які зміни вона принесла? У 2019 році було проліцензовано підготовку асистента вчителя за освітнім ступенем молодший бакалавр з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Природничі науки). Одним із провідних завдань асистенте вчителя (природничих наук) є робота і в контексті інклюзивної освіти. Він повинен мати здатність і готовність допомагати вчителеві організувати освітньо-виховний процес в інклюзивному середовищі з метою задоволення освітніх потреб усіх учнів. Цілком очевидною є необхідність оволодіння таким фахівцем цілком певними (предметними та спеціальними) компетентностями.
Ваші поради тим, хто хоче втілювати ініціативи у своїх громадах Не боятися втілювати свої мрії

Довідкова інформація про ініціативу:

Назва організації (ініціативної групи), автора ініціативи ГО «Світ компетенцій», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Оксана Гнатюк, Тетяна Поліщук
Контактні дані організації Гнатюк Оксана Володимирівна, 093-59-000-65, [email protected],
facebook
Назва ініціативи Підготовка фахівців до навчання STREAM-предметів в інклюзивних шкільних групах: інноваційний підхід

Дана публікація розміщена в рамках всеукраїнського  конкурсу  «Краща громадська ініціатива України 2018», що впроваджується  Спілкою «Громадські ініціативи України».