Конкурс міні-ґрантів проекту «Київський діалог»

До 28 жовтня громадські організації та благодійні фонди з 11-ти областей України (Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської та підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської області) мають можливість подати заявки на підтримку заходів в сфері міського розвитку.

Громадська організація «Молода Черкащина» в рамках Проекту “Київський Діалог” за підтримки Міністерства Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина запрошує громадські організації та благодійні фонди до участі в другій хвилі конкурсу міні-ґрантів.

Мета другої хвилі конкурсу – підтримати громадські заходи, що сприяють соціальній згуртованості, взаєморозумінню, покращенню міського середовища та розв’язанню конкретних проблем місцевих громад Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської та підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської області в листопаді – грудні 2017 року.

Тематика проектів має бути спрямована на міський розвиток, важливість конкретної проблеми для місцевої громади / регіону має бути обґрунтованою. Проект повинен передбачати проведення заходу (заходів), який (які) можуть вплинути на розв’язання зазначеної проблеми.

Пріоритет надаватиметься проектам, які:

 • передбачають взаємодію між громадою та місцевою владою в розв’язанні конкретної проблеми та використання механізмів громадської участі;
 • передбачають активне залучення до їх реалізації молоді;
 • мають чітко визначені ціль та детальний опис заходу (заходів);
 • передбачають реалістичні та вимірювані результати;
 • мають раціональні бюджети та демонструють ефективність витрачання коштів;
 • залучають власні ресурси не менш як 10% від загальної вартості проекту;
 • пропонують інноваційні форми проведення заходів.

Умови конкурсу:

Заявки приймаються від неприбуткових громадських організацій та благодійних фондів, які розробили свої проекти відповідно до тематики та пріоритетів конкурсу.Ініціативні групи громадян мають реалізовувати проекти у партнерстві з офіційно зареєстрованими громадськими організаціями або благодійними фондами, які будуть формальними отримувачами ґрантових коштів і відповідають за їх використання.

За результатами конкурсу буде профінансовано до 5-ти проектів, максимальний бюджет одного проекту має складати не більше 60 тис. гривень.  

Не розглядатимуться проекти:

 • від приватних осіб, осередків політичних партій, релігійних організацій, комерційних структур, органів місцевої влади та самоврядування;
 • від організацій, які не включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • бюджет поданої проектної заявки (не проекту загалом) перевищуватиме 60 тис.грн.;
 • подані пізніше визначеного строку;
 • подані не за спеціально визначеною аплікаційною формою;
 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичних партій.

Не підтримуватимуться наступні витрати:

 • витрати на обладнання і купівлю офісних меблів;
 • витрати, пов’язані з відрядженнями;
 • підтримка поточної діяльності організації: поточна заробітна плата, оренда офісу, сплата комунальних послуг, а також витрати по вже здійсненому проекту;
 • пряма гуманітарна й інша матеріальна допомога;
 • витрати на надання медичної допомоги окремо взятим особам;
 • комерційні проекти або проекти, що передбачають закупівлю устаткування з використанням його в подальшому в комерційних цілях;

Заявки приймаютсья до 28 жовстня. Конкурсна комісія оголосить про результати конкурсу до 02 листопада 2017 року включно. Реалізація проектів має здійснюватися в період з 02 листопада 2017 року до 10 грудня 2017 року включно.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати аплікаційну форму заявки та бюджет в електронному вигляді за формами, що додаються, на поштову адресу регіонального координатора проекту “Київський діалог” в Вашій області. В темі листа зазначте інформацію про заявника в наступному вигляді:  «Назва міста, коротка назва організації».  Посилання на форми заявки та бюджету, а також електронну адресу координатора в Вашій області Ви знайдете нижче .

 

Регіональні координатори проекту “Київський діалог”:

в Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській обл. – Станіслав Безушко, координатор проекту «Київський діалог» в м.Львів, [email protected];

в Одеській обл. – Олександр Славський, координатор проекту «Київський діалог» в м. Одеса, [email protected];

в Миколаївській обл. – Дарія Фрич-Алчіна, координаторка проекту «Київський діалог» в м. Миколаїв, [email protected];

в Дніпропетровській обл. – Юлія Овчаренко, координаторка проекту «Київський діалог» в м. Дніпро, [email protected];

в Харківській обл. – Вікторія Черевко, координаторка проекту «Київський діалог» в м. Харків, [email protected];

в Черкаській обл. – Тетяна Кавальчук, координаторка проекту «Київський діалог» в м. Черкаси, [email protected]

в Донецькій та Луганській обл. – Ольга Алтуніна, координаторка проекту «Київський діалог» в м. Слов’янськ, [email protected];

в Донецькій обл. та Приазов’ї – Владислав Зайцев, координатор проекту «Київський діалог» в м. Маріуполь, [email protected]