Історичні традиції добросусідства на противагу «мові ворожнечі» впроваджують в Одеській області

В активну фазу перейшла ініціатива «Миротворчий підхід на противагу «мові ворожнечі», яка впроваджується з початку 2019 року в Одеській області. Протягом дослідницького періоду ініціативи було сформульовано та описано 10 історичних прикладів добросусідства регіону, які можна використовувати в миротворчих цілях. Також проаналізовано використання «мови ворожнечі» в офіційних заявах посадових осіб та повідомленнях прес-служб. На черзі проведення серії тренінгів з протидії «мови ворожнечі» та «Школи миротворчої журналістики».

Протягом останніх декількох років використання в Україні «мови ворожнечі» набуло загрозливих розмірів, особливо в публічній сфері – в засобах масової інформації та представниками влади. Хоча проблема «мови ворожнечі» існує тривалий час, сьогодні вона є особливо небезпечною – через швидкість її поширення в мережі Інтернет та радикалізацію. В сучасних умовах українського контексту, об’єктами «мови ворожнечі» стають групи, відмінні найчастіше за територіальним походженням, політичними та соціальними поглядами, етнічною приналежністю та гендерною ідентичністю.

За результатами досліджень контенту українських ЗМІ, які були проведені в 2017 році Одеською обласною організацією Комітету виборців України, найбільша кількість «мови ворожнечі» була спрямована на проросійських прихильників та росіян, а також на національні меншини (переважно ромів та вихідців з Кавказу), жителів Донбасу, внутрішніх переселенців, мігрантів, представників ЛГБТ спільноти. Більш детально результати моніторингу українських ЗМІ на предмет використання «мови ворожнечі», а також практичні кейси, які розкривають специфіку «мови ворожнечі» в ЗМІ щодо окремих об’єктів та її вплив на радикалізацію настроїв в суспільстві, представлені у виданні «Мова ворожнечі» в українських ЗМІ: досвід моніторингу та навчання».

Продовженням зусиль з протидії «мові ворожнечі», стала ініціатива «Миротворчий підхід на противагу «мові ворожнечі». Проект реалізується з початку 2019 року Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України», за фінансової підтримки Robert Bosсh Stiftung (RBSG) та Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund (BST). Цільовою аудиторією заходів є журналісти та блогери, студенти-журналісти, місцеві чиновники, які або самі являються офіційними спікерами, або готують матеріали для офіційного поширення.  Ініціатива має на меті впровадити в Одеській області миротворчий підхід, заснований на історичних традиціях добросусідства. Регіон є цікавою моделлю мирного співіснування людей різних національностей, релігій та культур, що може бути гарним прикладом толерантності та стати прикладним джерелом для впровадження миротворчого підходу.

Під час дослідницького періоду ініціативи, який тривав протягом січня – березня 2019 року, було сформульовано та описано 10 історичних прикладів добросусідства регіону, які можна використовувати в миротворчих цілях. Історичний контекст досліджень вибрано не випадково. Останнім часом використовуються часті посилання та маніпулювання історичними фактами з точки зору визначення штучної ідентичності окремих регіонів і необхідності їх власного розвитку, підкреслення етнічних протиріч і конфліктів. Тому особливо зараз важливо продемонструвати призабуті традиції толерантності міста Одеси та Одеської області, конкретні факти добросусідських відносин, і направити їх на миротворчу діяльність. Також в ході дослідницького етапу, проаналізовано використання «мови ворожнечі» в офіційних заявах посадових осіб та повідомленнях прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування, контент веб-сайтів та офіційних сторінок в соціальних мережах. Додатково вивчено позитивний зарубіжний досвід у скороченні «мови ворожнечі» в соціальних мережах та он-лайн медіа, правове регулювання протидії «мові ворожнечі» в Інтернет просторі.

Протягом наступного навчально-просвітницького етапу ініціативи, буде проведено серію тренінгів з протидії «мові ворожнечі» для студентів-журналістів, студентів зі спеціальності державного управління, співробітників прес-служб, комунікаційних підрозділів та спікерів органів державної влади та місцевого самоврядування, спікерів від політичних партій та громадських організацій. Зворотній зв’язок від тренерів та учасників навчання буде проаналізовано та на їх основі експертами ініціативи буде розроблена та направлена до освітніх установ для практичного впровадження пілотна навчальна програма з протидії «мови ворожнечі». Для широкого кола журналістів, блогерів та спікерів владних установ, буде підготовлено практичну пам’ятку з питань протидії «мові ворожнечі» в публічному просторі. До пам’ятки увійдуть практичні поради експертів з підготовки журналістських матеріалів та офіційних публічних заяв, короткий словник найбільш вживаних висловів «мови ворожнечі» з пропозиціями коректного вираження, описання миротворчого підходу, заснованому на історичному добросусідстві.

Одним з центральних заходів ініціативи стане проведення в кінці травня 2019 року унікальної навчально-практичної програми «Школа миротворчої журналістики» для журналістів-початківців та блогерів. Метою навчання є зміцнення спроможності регіональних журналістів з невеликим досвідом професійної діяльності та блогерів подавати інформацію без використання «мови ворожнечі», натомість застосовуючи миротворчий підхід. Основою навчання стане проведення триденного тренінгу для 15 відібраних на конкурсній основі учасників, а також надання пост-тренінгової експертної підтримки та допомоги. Для випускників тренінгу також буде запропонована програма надання невеликих грантів для підготовки медіа-продуктів, в основу яких буде закладено протидія «мові ворожнечі» через застосування миротворчого підходу.

Завершальним етапом впровадження ініціативи «Миротворчий підхід на противагу «мови ворожнечі» стане презентація продуктів проекту, а також обговорення досвіду впровадження ініціативи (через проведення трьох регіональних «круглих столів»). Зокрема, буде представлено видання «Історичне добросусідство як противага «мові ворожнечі» (українською та англійською мовою), результати аналізу використання «мови ворожнечі» в офіційних заявах посадових осіб та повідомленнях прес-служб, зарубіжний досвід у скороченні мови ворожнечі в мережі Інтернет. Окремою темою для обговорення стануть навчально-освітні інструменти для протидії використання «мови ворожнечі» в публічному просторі. Зокрема, будуть представлені результати навчально-практичної програми «Школа миротворчої журналістики» та досвід впровадження локальних міні-проектів її учасників. Також завданням публічних обговорень буде привернути увагу до проблем поширення публічної «мови ворожнечі» та необхідності впровадження законодавчих, адміністративних та етичних норм для її протидії, а також продемонструвати потенціал миротворчого підходу для утвердження толерантності та поваги до прав людини.

Ініціатива «Миротворчий підхід на противагу «мові ворожнечі» реалізується Одеською обласною організацією ВГО “Комітет виборців України”, за фінансової підтримки Robert Bosсh Stiftung (RBSG) та Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund (BST), a Project of the German Marshall Fund of the United States. Думки, висловлені в цій публікації, не обов’язково відображають позицію Robert Bosсh Stiftung, Black Sea Trust чи їх партнерів.