Другий конкурс малих грантів для громадських активістів Донеччини та Луганщини

Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» при підтримці Європейського Союзу оголошує Другий Конкурс в межах проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» для підтримки впровадження демократичних змін на місцевому рівні у Донецькій та Луганській областях (за виключенням територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження). Загальноукраїнське адміністрування проекту здійснює ГО «Центр «Жіночі перспективи».

Мета конкурсу – підтримати міжрегіональні спільні ініціативи організацій громадянського суспільства (громадських об єднань) та новостворених ініціативних груп з різних регіонів, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їхньої активної участі у демократичних змінах в Україні.

Організаціями, що подають проектні пропозиції на конкурс, можуть бути:

• Новостворені (зареєстровані не раніше 2014 року) громадські об’єднання або благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032), що зареєстровані у Донецькій чи Луганській областях.

• Місцеві ініціативні групи*.

• Громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032) з населених пунктів до 100 тис. населення (що зареєстровані у Донецькій чи Луганській областях).

Проектні заявки не приймаються від релігійних організацій, політичних партій та їх місцевих осередків, профспілкових організацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, комунальних установ та підприємств, фізичних осіб, комерційних організацій.

Кожна організація може подати лише ОДНУ проектну пропозицію, але може виступати Партнером у проектах інших організацій.

Звертаємо вашу увагу на важливості міжрегіональної співпраці і виділенні в конкурcі двох окремих компонентів. Компонент 1 стосується організацій, які отримали підтримку в рамках першого конкурсу малих грантів і передбачає спільні проекти між ними. Компонент 2 стосується всіх інших організацій та ініціативних груп, які виступають заявниками і відповідають вимогам пункту 2 Положення про Другий конкурс малих грантів. Детальніше компоненти 1 та 2 описані в пункті 5 Положення про Другий конкурс малих грантів.

Не можуть бути учасниками конкурсу і отримувачами грантів громадські та благодійні організації, що:

• знаходяться в стані ліквідації;

• не мають спроможності впроваджувати грантові проекти та звітуватися про їх виконання (включаючи фінансове звітування).

• докладали будь-яких зусиль або вчиняли дії для впливу на членів Оціночного комітету чи організатора, адміністратора конкурсу з метою незаконного прийняття рішення на їхню користь.

• спрямовують свою діяльність на зміну меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

• ініціативні групи, що підтримувалися у межах першого конкурсу малих грантів, та не зареєстрували організацію громадянського суспільства (ОГС).

Пріоритетні тематичні напрямки Конкурсу:

– Захист та просування прав людини (зокрема вразливих груп населення);

– Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– Ініціативи з підтримки децентралізації;

– Протидія корупції;

– Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного вирішення проблем;

– Забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя;

– Порозуміння та налагодження співпраці між регіонами.

Діяльність, яка може бути підтримана в межах цього Конкурсу:

• організація міжрегіональних публічних заходів (громадські слухання, публічні обговорення, збори, круглі столи, виставки, флеш моби, тренінги, конференції, навчальні візити і т.п.);

• публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та електронних видань, брошур і т.інше.;

• інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності;

• проведення спільних адвокасі кампаній.

Цей перелік не є вичерпним.

Проект не може бути частиною іншого проекту.

У межах конкурсу не може бути підтримана діяльність, яка передбачає політичні, партійні та передвиборчі заходи, або носить ознаки політичної чи партійної агітації.

Компоненти конкурсу і розмір гранту.

У рамках конкурсу оголошується два окремих компоненти – кожна проектна пропозиція буде розглядатися і оцінюватися лише серед пропозицій, поданих на цей же компонент.

Компонент №1 для міжрегіональних проектів, де заявниками та партнерами мають виступати організації та ініціативні групи, проекти яких були підтримані в рамках першого конкурсу малих грантів. Обов’язковою умовою є міжрегіональна діяльність проекту, що передбачає наявність хоча б двох організацій з різних регіонів. Крім них в проекті можуть брати участь і інші організації.

Мінімальна сума гранту на проект – 90 000 грн.

Максимальна сума гранту на проект – 130 000 грн.

Загальний бюджет Компоненту №1 складає 600 тис. грн.

Компонент №2 для усіх інших організацій та ініціативних груп, які виступають заявниками і відповідають вимогам п.2. Міжрегіональні проектні пропозиції отримають перевагу під час розгляду та оцінювання, але в рамках цього компоненту можна подавати і проектні пропозиції, які не передбачають залучення партнерських організацій.

Мінімальна сума гранту на проект – 45 000 грн.

Максимальна сума гранту на проект – 90 000 грн.

Загальний бюджет Компоненту №2 складає 200 тис. грн.

Вітається подання проектів, які залучатимуть до співпраці, в тій чи іншій мірі, організації, з числа тих, проекти яких були підтримані в рамках першого грантового конкурсу, з іншого ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, східний, західний).

Увага! Місцеві ініціативні групи в рамках Компоненту №2 повинні подаватися на конкурс у партнерстві разом з неприбутковим громадським об’єднанням або благодійною організацією, що зможе адмініструвати проект.

Форму проектної пропозиції можна отримати, безпосередньо звернувшись до Менеджера конкурсу в ДОО ВГО «Комітет виборців України» за електронної адресою: [email protected], на сайті організації: www.cvu.dn.ua, або скачати в додатках оголошення за посиланням.

Проектну заявку з додатками потрібно надіслати на електронну пошту: [email protected] зазначивши у темі листа: «Проектна пропозиція на участь у грантовому конкурсі», Компонент №… (зазначити 1 або 2).

Кінцевий термін подачі проектної пропозиції: 20 листопада 2016 року (23:59 год).

Термін реалізації проекту: до 6 місяців, починаючи з 01 лютого 2017 року.

 

* ініціативна група – не менше п’яти осіб, які об’єднані спільною суспільно корисною метою та діяльністю, яка не передбачає отримання та розподілу прибутку. Для адміністрування проекту ініціативні групи мають подаватися на конкурс у партнерстві з громадським об’єднанням чи благодійною організацією (код неприбутковості 005 та 006), що зареєстровані у Донецькій чи Луганській областях.